Nhà xuất bản giáo dục việt nam
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH
Nhà xuất bản giáo dục việt nam

Tin Tức - Sự Kiện

STC_NQHĐQT_01_2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01 năm 2019

STC_CBTT_112_2018

Công bố thông tin về việc giải trình chênh lệch giảm lợi nhuận sau thuế quý III năm 2018 trên 10% của BCTCHN.

STC_BCTCHN_QUY_III_NAM 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018

STC_BCTC_QUY_III_NAM 2018

Báo cáo tài chính quý III năm 2018

STC_TB_99

Thông báo về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký Phó Tổng Giám đốc.

STC_CBTT_79_QĐ_HDQT_01

Công bố thông tin về việc quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty

STC_CBTT_93_NQHDQT_08_2018

Công bố thông tin về việc thanh lý 01 xe tải nhẹ, tải trọng 1000 kg và mua mua 01 xe tải có tải trọng 2000 kg.

STC-BCTCHN-6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2018.

STC-BCTC-6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Báo cáo tài chính soát xét công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018

STC_CBTT_79_BC_78_BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 6 THANG DAU NAM 2018

Công bố thông tin về việc báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2018.

STC_BCTCHN_QUY II_NAM 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018

STC_BCTC_QUY II_NAM 2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018.

STC_CBTT_63_NQHĐQT_05_2018

Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 (CBTT_63_2018).

STC_TAI LIEU SAU DAI HOI DONG CO DONG NAM 2018

Tài liệu sau đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

STC_BAO CAO THUONG NIEN NAM 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

Các đơn vị liên kết

Bản quyền thuộc về Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Trường Học TPHCM

  • icon
    Địa chỉ: Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.
  •   - Phòng kinh doanh thiết bị                   (+84.28) 3855.2820              Fax: (+84.28) 3859.3013    
  •   - Phòng kinh doanh sách                      (+84.28) 3855.5409              Fax: (+84.28) 3859.1410
  •   - Cửa hàng  Bình Thạnh                       (+84.28) 3516.7113              Fax: (+84.28) 3516.7113
  •   - Cửa hàng  Thiết Bị                             (+84.28) 3855.6815 
  •   - Cửa hàng Sách                                  (+84.28) 3855.1839 
  • Giấy CNĐKDN0301325347 - Ngày cấp: 06/05/2009
  • Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.
 

Thời gian làm việc

- Từ thứ 2 đến thứ 7:
      + Sáng: 7h30 - 11h30
      + Chiều: 13h00 - 17h00
- Chủ nhật: Nghỉ

Thống kê truy cập

Truy cập hôm qua
Truy cập hôm nay
Tổng số truy cập
10899
11315
15604392
Top