Nhà xuất bản giáo dục việt nam
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH
Nhà xuất bản giáo dục việt nam

Thư Mời Đại Hội Thường Niên 2012

THƯ MỜI về việc tổ chức Đại hội thường niên năm 2012

       NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                           

                                

                                

 

                            

 

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2012

 

THƯ MỜI

Về việc tổ chức Đại hội thường niên năm 2012

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Cty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM (Mã chứng khoán: STC)

1.- Thời gian Đại hội: 08 giờ ngày 24/03/2012

2.- Địa điểm:      Hội trường

                           Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

                           223 Nguyễn Tri Phương – P. 9 – Q. 5 – TP. HCM

3.- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

4.- Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Báo cáo của Kiểm toán và Ban Kiểm soát năm 2011.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2011.

- Giới thiệu, thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2015.

- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2015.

- Biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng của Công ty.

5.- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp, theo đường bưu điện cho Phòng Tổ chức – Hành chánh – Cty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM – Số 223 Nguyễn Tri Phương – P.9 – Q.5 – TP.HCM hoặc Fax: (08) 38564307 hoặc gửi email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 16h ngày 22/03/2012.

Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu.

Trong trường hợp các cổ đông không tham dự Đại hội hoặc không ủy quyền tham dự Đại hội xem như quý cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ P. TC-HC – ĐT: (08) 38 552 819.

6.- Tài liệu Đại hội:

Quý Cổ đông vui lòng truy cập website: www.stb.com.vn

7.- Ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

Quý cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty vui lòng gửi Phiếu ứng cử - đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát về Công ty trước ngày 23/3/2012

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội.

Trân trọng kính chào.

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                             CHỦ TỊCH

                          TỪ VĂN SƠN

 

Các đơn vị liên kết

Bản quyền thuộc về Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Trường Học TPHCM

  • icon
    Địa chỉ: Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.
  •   - Phòng kinh doanh thiết bị                   (+84.28) 3855.2820              Fax: (+84.28) 3859.3013    
  •   - Phòng kinh doanh sách                      (+84.28) 3855.5409              Fax: (+84.28) 3859.1410
  •   - Cửa hàng  Bình Thạnh                       (+84.28) 3516.7113              Fax: (+84.28) 3516.7113
  •   - Cửa hàng  Thiết Bị                             (+84.28) 3855.6815 
  •   - Cửa hàng Sách                                  (+84.28) 3855.1839 
  • Giấy CNĐKDN0301325347 - Ngày cấp: 06/05/2009
  • Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.
 

Thời gian làm việc

- Từ thứ 2 đến thứ 7:
      + Sáng: 7h30 - 11h30
      + Chiều: 13h00 - 17h00
- Chủ nhật: Nghỉ

Thống kê truy cập

Truy cập hôm qua
Truy cập hôm nay
Tổng số truy cập
5818
10384
15092846
Top