VIET NAM EDUCATION PUBLISHING HOUSE
Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho Chi Minh City
VIET NAM EDUCATION PUBLISHING HOUSE

Tin Tức - Sự Kiện

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chào mừng Đại hội XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh - Đại hội của Nhân dân. “Phát huy truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”

STB_TB_133_2019

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

STB_CBTT_132_NQ_HĐQT_17_2019

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17 năm 2019.

STB-TẬP HUẤN SỬ DỤNG THIẾT BỊ GIÁO DỤC TẠI QUỐC GIA LÀO

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HCM TẬP HUẤN SỬ DỤNG THIẾT BỊ GIÁO DỤC CHO TRƯỜNG CẤP 3 BUN NUEA , TỈNH PHONGSALY, LÀO.

STB_SYLL_CBCC

Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức và mẫu bổ sung lý lịch cán bộ công chức.

STC_NQ_HDQT_04_BB_HDQT_04_2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị và biên bản họp Hội đồng quản trị số 04 năm 2019.

STC_NQ_DHDCD_01_BB_DHDCD_01_2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

STC_CBTT_47_2019

Công bố thông tin về báo cáo tài chính quý I năm 2019.

STC_BCTCHN_QUY I_NAM 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2019.

STC_BCTC_QUY I_NAM 2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019.

STC_CBTT_45_NQHDQT_03_2019

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh quý I/2019, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông và tiếp nhận đơn từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT.

STC_BAO CAO THUONG NIEN NAM 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

STC_CBTT_36_TB_35_2019

Công bố thông tin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

STC_CBTT_33_NQHÐQT_02_2019

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giáo dục An Đông nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Weblink connect

Copyright @ Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho Chi Minh City

  • icon
    Địa chỉ: Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.
  • icon
    Điện thoại: (+84.8) 3855.4645
    Fax: (+84.8) 3856.4307
  • Giấy CNĐKDN: 0308808576 - Ngày cấp: 06/05/2009
  • Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

Time working

Monday - Saturday
AM: 8h00 - 12h00
Afternoon: 13h30 - 17h30
Sunday: Morning: 08h00-12h00

Counter statistics

Today
Yesterday
All counter
6659
16197
21073722
Top